20190309 – Curso forma de 13 wudang – San Ciprian – Lugo